analiza synonim

1. Jako podsumowanie działania

studium, raport, dokument, wyniki, bilans, ewaluacja, podsumowanie, résumé, sprawozdanie, rozrachunek, przegląd, remanent, wniosek

Przykład zastosowania - analiza

Analiza sytuacji firmy polega na przeglądzie szans i zagrożeń na rynku oraz ewaluacji konkurencyjności produktu lub usługi. 

antonimy: rozpoczęcie wszczęcie

2. Jako badanie

badanie, rozbiór, rozkład, dociekanie, eksploracja, poszukiwanie, odkrywanie, wyodrębnianie, wydzielanie, dzielenie, kwerenda, obejrzenie, obserwacja, ogląd, próba, prace badawcze, rozważanie, zbadanie, test

Przykład zastosowania - analiza

Analiza wojennych wierszy Baczyńskiego, skłoniła mnie do zbadania motywów apokaliptycznych w twórczości całego pokolenia Kolumbów. 

antonimy: rezultat wynik wniosek

3. Jaka analiza chemiczna substancji

przebadanie

Przykład zastosowania - analiza

Samodzielna analiza składu kosmetyków wymaga dużej wiedzy, dlatego ich przebadanie warto zlecić specjaliście. 

4. Jako komentarz

interpretacja, komentowanie, komentarz, krytyka, objaśnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie, eksplikacja, opinia, zaopiniowanie, recenzja, ocena, ukazanie, wykazanie, uzasadnienie

Przykład zastosowania - analiza

W mojej analizie przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego, nie mogłem powstrzymać się od wyrażenia opinii nas temat przyjętej ostatnio ustawy w sprawie przedsiębiorców. 

antonimy: informacja

5. Jako intensywne myślenie

deliberacja, kontemplacja, namysł, namyślanie się, przemyślenie, roztrząsanie, rozważanie, przetrawianie, refleksja, rozmyślanie, rozpatrywanie, wywód, zastanawianie się

Przykład zastosowania - analiza

Ciągła analiza dawnych wydarzeń odrywa nas od teraźniejszości i nie pozwala patrzeć w przyszłość. Zamiast w nieskończoność skupiać się na roztrząsaniu tego, co minione, lepiej snuć plany i realizować cele.   

antonimy: bezrefleksyjność działanie

6. Jako tekst prasowy

adnotacja, aneks, artykuł, esej, felieton, informacja, komentarz, notatka, notka, uwaga, wiadomość, wstępniak, wzmianka

Przykład zastosowania - analiza

W ostatnim wydaniu Dziennika kulturalnego ukazała się moja analiza poziomu czytelnictwa w Polsce. To krótki komentarz do opublikowanego ostatnio raportu Biblioteki Narodowej. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: