analizasynonim

1. Jako podsumowanie działania

studium, raport, dokument, wyniki, bilans, ewaluacja, podsumowanie, résumé, sprawozdanie, rozrachunek, przegląd, remanent, wniosek
Przykład:

Analiza sytuacji firmy polega na przeglądzie szans i zagrożeń na rynku oraz ewaluacji konkurencyjności produktu lub usługi. 

antonimy: rozpoczęcie wszczęcie

2. Jako badanie

badanie, rozbiór, rozkład, dociekanie, eksploracja, poszukiwanie, odkrywanie, wyodrębnianie, wydzielanie, dzielenie, kwerenda, obejrzenie, obserwacja, ogląd, próba, prace badawcze, rozważanie, zbadanie, test
Przykład:

Analiza wojennych wierszy Baczyńskiego, skłoniła mnie do zbadania motywów apokaliptycznych w twórczości całego pokolenia Kolumbów. 

antonimy: rezultat wynik wniosek

3. Jaka analiza chemiczna substancji

przebadanie
Przykład:

Samodzielna analiza składu kosmetyków wymaga dużej wiedzy, dlatego ich przebadanie warto zlecić specjaliście. 

4. Jako komentarz

interpretacja, komentowanie, komentarz, krytyka, objaśnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie, eksplikacja, opinia, zaopiniowanie, recenzja, ocena, ukazanie, wykazanie, uzasadnienie
Przykład:

W mojej analizie przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego, nie mogłem powstrzymać się od wyrażenia opinii nas temat przyjętej ostatnio ustawy w sprawie przedsiębiorców. 

antonimy: informacja

5. Jako intensywne myślenie

deliberacja, kontemplacja, namysł, namyślanie się, przemyślenie, roztrząsanie, rozważanie, przetrawianie, refleksja, rozmyślanie, rozpatrywanie, wywód, zastanawianie się
Przykład:

Ciągła analiza dawnych wydarzeń odrywa nas od teraźniejszości i nie pozwala patrzeć w przyszłość. Zamiast w nieskończoność skupiać się na roztrząsaniu tego, co minione, lepiej snuć plany i realizować cele.   

antonimy: bezrefleksyjność działanie

6. Jako tekst prasowy

adnotacja, aneks, artykuł, esej, felieton, informacja, komentarz, notatka, notka, uwaga, wiadomość, wstępniak, wzmianka
Przykład:

W ostatnim wydaniu Dziennika kulturalnego ukazała się moja analiza poziomu czytelnictwa w Polsce. To krótki komentarz do opublikowanego ostatnio raportu Biblioteki Narodowej. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: