wniosek synonim

1. Jako projekt skierowany do rozważenia

Przykład zastosowania - wniosek

Do piątku można składać wnioski w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Jako wynik rozumowania

konkluzja, konstatacja (książkowo), morał, pointa, stwierdzenie, przypuszczenie, dedukcja, podsumowanie, zakończenie, résumé (książkowo), refleksja, twierdzenie

Przykład zastosowania - wniosek

Wnioski są niezbędną częścią raportu. W związku z tym czy może pani z całą pewnością stwierdzić, że ten dokument dostarcza konkluzji popartych wiarygodnymi dowodami?

3. Jako oficjalne pismo skierowane do władz

petycja, pismo, podanie, prośba, dezyderat

Przykład zastosowania - wniosek

Wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej urzędu. Przed wysłaniem proszę pamiętać o oznaczeniu rodzaju pisma.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: