stwierdzenie synonim

asercja (specjalistycznie), formuła, fraza, konstatacja (książkowo), obserwacja, powiedzenie, sformułowanie, spostrzeżenie, teza, twierdzenie, uwaga, wniosek, wyrażenie, zdanie, zwrot, głos, opinia, pogląd, wypowiedź, informacja, deklaracja, sąd

Przykład zastosowania - stwierdzenie

Ku zdziwieniu wszystkich zebranych nie zgodziłem się ze stwierdzeniem prezesa. Moje spostrzeżenie było bowiem zupełnie inne.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: