opinia synonim

1. Jako pogląd na jakiś temat

pogląd, przekonanie, przeświadczenie, głos, komentarz, mniemanie, ocena, stosunek, zdanie, wypowiedź, wiara, osąd, deklaracja, obserwacja, optyka, sąd, spojrzenie, stanowisko, stwierdzenie, zapatrywanie, ustalenie, uwaga, wyobrażenie

Przykład zastosowania - opinia

Wyrażasz bardzo krzywdzące opinie o swojej synowej. Dlaczego masz o niej aż tak złe zdanie?

2. Jako sposób postrzegania danej osoby przez innych

reputacja, renoma, sława, imię (książkowo), dobre imię, marka

Przykład zastosowania - opinia

Mężczyzna, z którym się spotykasz, ma opinię pijaka. Przez alkohol zniszczył sobie reputację.

3. Jako wypowiedź specjalisty

ewaluacje, orzeczenie, otaksowanie, referencje, stanowisko, werdykt, wyrok, taksacja, ekspertyza, ocena, recenzja

Przykład zastosowania - opinia

Rzeczoznawca budowlany wydaje opinię o stanie technicznym budynku, która ma zazwyczaj formę ekspertyzy.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: