współpraca synonim

1. Jako wspólne działanie

kooperacja, partnerstwo, udział, współdziałanie, wkład, kolaboracja, współudział, współgranie, kooperowanie, połączenie sił, porozumienie, współtworzenie, zgranie, zgodność, zsynchronizowanie, harmonia, synergia, współuczestnictwo

Przykład zastosowania - współpraca

Jestem zadowolona ze współpracy z agencją marketingową. Kooperacja przebiegała sprawnie na wszystkich etapach pracy. 

antonimy: rywalizacja

2. Jako wzajemne powiązanie

symbioza, spójność, relacja, powiązanie, zależność, współzależność, związek, stosunek, koegzystencja

Przykład zastosowania - współpraca

Działanie układów w ludzkim organizmie jest oparte na wzajemnych powiązaniach i zależnościach. Bez sprawnej współpracy narządów nie moglibyśmy prawidłowo fukcjonować. 

antonimy: niespójność samodzielność

3. Jako zatrudnienie

angaż, zatrudnienie, nawiązanie współpracy, zawiązanie umowy

Przykład zastosowania - współpraca

Zaczynam współpracę z prestiżową firmą. Bardzo cieszy mnie ten angaż

antonimy: zwolnienie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: