związek synonim

1. Jako stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakiś sposób

jukstapozycja, kombinacja, kompozycja, konsolidacja, zespolenie, kontaminacja, korelacja, łączność, odniesienie, podobieństwo, zestawienie, połączenie, powiązanie, splot, stosunek, relacja, spójnia, więź

Przykład zastosowania - związek

Wykres pokazuje związek między efektami uczenia się a temperaturą powietrza w klasie. Tworzenie takich zestawień pomaga wdrażać rozwiązania w zakresie klimatyzacji budynków szkolnych.

 

2. Jako organizacja skupiająca ludzi mających wspólne cele

alians, federacja, bractwo, fuzja, gildia, grupa, zespół, integracja, kartel, koalicja, koło, zrzeszenie, kombinat, konfederacja, liga, konsorcjum, organizacja, zjednoczenie, stowarzyszenie, ugrupowanie, unia, syndykat, towarzystwo

Przykład zastosowania - związek

Ludowy Związek Kobiet był konspiracyjną organizacją, która liczyła około 12 000 kobiet.

3. Jako stosunki łączące ludzi oparte na uczuciu, pokrewieństwie itp.

bractwo, komitywa, koneksja, kontakt, mariaż, partnerstwo, pokrewieństwo, powinowactwo, przymierze, sojusz, sprzymierzenie, sztama, więzy, wspólnota, relacje

Przykład zastosowania - związek

Relacje interpersonalne to związki między ludźmi. Przejawem tych związków może być zarówno miłość, jak i agresja.

4. Jako wspólne życie i stosunki łączące parę małżeńską lub partnerską

dwoje, konkubinat, małżeństwo, mariaż, para, partia

Przykład zastosowania - związek

Małżeństwo jest związkiem dwóch osób.

5. Jako substancja składająca się z co najmniej dwóch pierwiastków chemicznych mająca właściwości inne niż te pierwiastki

Przykład zastosowania - związek

Woda jest niezwykłą substancją, prostym związkiem dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu.
 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: