korelacja synonim

współzależność, związek, dopasowanie, powiązanie, sprzężenie, zależność, zintegrowanie, zsynchronizowanie

Przykład zastosowania - korelacja

Korelacja to inaczej współzależność.

antonimy: niezależność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: