kanalizacja synonim

ścieki, kanał ściekowy, ściek, urządzenie sanitarne, system kanalizacyjny

Przykład zastosowania - kanalizacja

W miejscu, w którym nastąpił spadek terenu w kierunku oczyszczalni, wybudowano kanalizację grawitacyjną. Pod wpływem grawitacji ścieki będą odpowiednio transportowane i oczyszczane. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: