zatargsynonim

niesnaski, kłótnia, starcie, udry, scysja, ostra wymiana zdań, sprzeczka, utarczki, konflikt, scena, pyskówka, swary, waśń, niezgoda, tarcia, potyczka, kwasy, zwada, spór, poróżnienie, awantura, zgrzyt, nieporozumienie
Przykład:

Drobny szkolny zatarg między kolegami o nieoddanie długopisu po lekcji przerodził się w olbrzymią awanturę i trzeba było wezwać rodziców na rozmowę. 

antonimy: zgoda harmonia jednomyślność porozumienie konsensus pokój pojednanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: