mieszczanin synonim

kołtun, filister, burżua, burżuj, mieszczuch, klasa średnia, patrycjat, pospólstwo

Przykład zastosowania - mieszczanin

W XVI wieku polscy mieszczanie zajmowali się kupiectwem. Jednak w moim drzewie genealogicznym większość mieszczuchów trudniła się drobnym rzemiosłem.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: