znaczący synonim

1. W odniesieniu do czegoś odgrywającego ważną rolę

doniosły, duży, istotny, pokaźny, poważny, spory, ważki, ważny, znaczny, bezprecedensowy, ceniony, decydujący, dziejotwórczy, dziejowy, epokowy, główny, kluczowy, kolosalny, niebagatelny, niebłahy, niemały, nieobojętny, pierwszoplanowy, priorytetowy, przełomowy, wiekopomny, zasadniczy, znamienny

Przykład zastosowania - znaczący

Odpowiednio skonstruowane teksty będą mieć znaczący wpływ na ruch na stronie. W tym przypadku bardzo ważne jest umiejętne wykorzystanie słów kluczowych.

antonimy: nieistotny

2. W odniesieniu do czegoś informującego o czymś

symptomatyczny, porozumiewawczy, wymowny, aluzyjny, charakterystyczny, demonstracyjny, dwuznaczny, niejednoznaczny, powłóczysty, rozbrajający, subtelny, sugestywny, zalotny

Przykład zastosowania - znaczący

Adam zrobił znaczący grymas, po czym wymienił z Michałem porozumiewawcze spojrzenia.

antonimy: bez znaczenia

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: