kluczowy synonim

liczący się, fundamentalny, węzłowy, newralgiczny, szczytowy, ostateczny, decydujący, istotny, koronny, ważki, kulminacyjny, rozstrzygający, nadrzędny, główny, przełomowy, nie do przecenienia, doniosły, niezbędny, podstawowy, zasadniczy, najważniejszy, najistotniejszy, pryncypialny, czołowy, bazowy, elementarny, centralny, prymarny, sztandarowy, znaczący, niebagatelny, wiodący, przewodni

Przykład zastosowania - kluczowy

Kluczowi klienci stanowią zaledwie 20% wszystkich klientów firmy, mimo to są głównym źródłem jej dochodu. 

antonimy: błahy nieistotny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: