sztandarowy synonim

flagowy, przewodni, reprezentacyjny, główny, dominujący, naczelny, wiodący, czołowy, podstawowy, fundamentalny, zasadniczy, najważniejszy, nadrzędny, priorytetowy, kluczowy, pierwszoplanowy, pierwszorzędny

Przykład zastosowania - sztandarowy

W tym tygodniu omówię z uczniami "Lalkę" - sztandarowy tekst pozytywizmu, priorytetową lekturę, która niemal co roku pojawia się na maturze. 

antonimy: marginalny podrzędny drugorzędny poboczny dodatkowy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: