dodatkowy synonim

1. Jako dodany do czegoś

dodany, akcesoryjny, drugorzędny, uboczny, poboczny, ekstra (potocznie), specjalny, kolejny, następujący, pomocniczy, uzupełniający, wspierający, wspomagający, posiłkowy, subsydiarny (specjalistycznie), subsydialny (specjalistycznie), dołączony, dopełniający, suplementarny, bonusowy

Przykład zastosowania - dodatkowy

Kiedy szef zleca mi dodatkowe zadania, zawsze staram się wywalczyć za nie ekstra pieniądze. 

antonimy: główny zasadniczy

2. Jako nadobowiązkowy

ponadplanowy, ponadprogramowy, nadobowiązkowy, nieobowiązkowy, fakultatywny, opcjonalny, pozaplanowy, ponadwymiarowy, nadliczbowy, pozaszkolny, pozalekcyjny, nadwyżkowy, niekonieczny, rezerwowy, zapasowy

Przykład zastosowania - dodatkowy

Jestem przekonana, że tylko dzięki nadprogramowym lekcjom angielskiego dziecko jest w stanie szybko i skutecznie nauczyć się języka. Z tego powodu zapisałam córkę na dodatkowe zajęcia.  

antonimy: obowiązkowy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: