dodatkowysynonim

1. Jako dodany do czegoś

dodany, akcesoryjny, drugorzędny, uboczny, poboczny, ekstra (potocznie), specjalny, kolejny, następujący, pomocniczy, uzupełniający, wspierający, wspomagający, posiłkowy, subsydiarny (specjalistycznie), subsydialny (specjalistycznie), dołączony, dopełniający, suplementarny, bonusowy
Przykład:

Kiedy szef zleca mi dodatkowe zadania, zawsze staram się wywalczyć za nie ekstra pieniądze. 

antonimy: główny zasadniczy

2. Jako nadobowiązkowy

ponadplanowy, ponadprogramowy, nadobowiązkowy, nieobowiązkowy, fakultatywny, opcjonalny, pozaplanowy, ponadwymiarowy, nadliczbowy, pozaszkolny, pozalekcyjny, nadwyżkowy, niekonieczny, rezerwowy, zapasowy
Przykład:

Jestem przekonana, że tylko dzięki nadprogramowym lekcjom angielskiego dziecko jest w stanie szybko i skutecznie nauczyć się języka. Z tego powodu zapisałam córkę na dodatkowe zajęcia.  

antonimy: obowiązkowy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: