zachowanie synonim

1. Jako sposób postępowania

postawa, postępowanie, sposób bycia, styl życia, prowadzenie się (książkowo), behawior (specjalistycznie), styl bycia, poczynania, posunięcie, maniera, obyczaj, usposobienie, zwyczaj, działanie

Przykład zastosowania - zachowanie

Gdy obserwuję twoje zachowanie, trudno mi uwierzyć, że jesteś prezesem dużej spółki. Czasem wydaje mi się, że masz usposobienie nastolatka. 

2. Jako zachowanie w stosunku do kogoś lub czegoś

nastawienie, odnoszenie się, podejście, sposób bycia wględem kogoś/czegoś, stosunek, ustosunkowanie się, traktowanie

Przykład zastosowania - zachowanie

Nie podoba mi się twoje zachowanie wobec zwierząt. Muszę powiedzieć, że pozbawione empatii traktowanie istot żywych nie świadczy o tobie dobrze. 

3. Jako dobre zachowanie

dobre maniery, dobre wychowanie, ogłada, grzeczność, klasa, kultura, uprzejmość, kurtuazja, obejście, takt, szarmanckość, ułożenie

Przykład zastosowania - zachowanie

Kulturalne zachowanie pani córki jest wzorem dla innych uczniów. Rzadko się zdarza, aby dziecko miało w sobie tyle ogłady

antonimy: niewychowanie

4. Jako chronienie czegoś

ochrona, nadzór, kuratela, dozór, opieka, piecza, uchronienie, ustrzeżenie, zabezpieczenie, uratowanie

Przykład zastosowania - zachowanie

Celem działalności muzeum jest zachowanie eksponatów w jak najlepszym stanie. Jednym ze sposobów ochrony zabytków przed negatywnymi skutkami upływającego czasu jest konserwacja. 

antonimy: zniszczenie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: