działanie synonim

1. Jako ogół czynności wykonywanych w jakimś celu

postępowanie, zachowanie, posunięcie, postępek, poczynanie, wyczyn, czynność, funkcjonowanie, pracowanie, praca, robienie , wykonywanie, starania, zabiegi, ruch, manewr, akt, gest, krok, zagrywka, zagranie, czyn

Przykład zastosowania - działanie

Organizacja ekologiczna otrzymała nagrodę za aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska. Dzięki jej staraniom udało się zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat ekologii.  

antonimy: bezczynność

2. Jako szybka reakcja

odpowiedź, odruch, szybka reakcja, odzew, poryw

Przykład zastosowania - działanie

Rząd podjął natychmiastowe działanie w obliczu klęski żywiołowej. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się zmniejszyć skutki powodzi. 

antonimy: odrętwienie blokada bezwładność

3. Jako akcja zorganizowana

Przykład zastosowania - działanie

Pracownicy zagrożonego likwidacją schroniska podjęli działanie w celu utrzymania placówki. Zorganizowali ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy i karmy dla zwierząt. Dzięki temu przedsięwzięciu schronisko nie zostało zamknięte. 

antonimy: bierność

4. Jako wpływ

wpływanie, wpływ, oddziaływanie, interakcja, indoktrynacja

Przykład zastosowania - działanie

Medytacja wykazuje pozytywne działanie na nasz układ nerwowy. Praktykowana regularnie wywiera duży wpływ na to, jak reagujemy w stresujących sytuacjach. 

antonimy: nieingerowanie

5. W odniesieniu do matematyki

rachunek, rachowanie, liczenie, obliczenie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

Przykład zastosowania - działanie

Wykonaj działanie matematyczne. Zapisz wynik obliczenia

antonimy: wynik

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: