interakcja synonim

rozmowa, oddziaływanie, wpływ, interaktywność, nakładanie się, mieszanie się

Przykład zastosowania - interakcja

Międzyludzkie interakcje są niekiedy bardzo złożone i zaskakujące. Trudno bowiem dokładnie przewidzieć wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: