wpływ synonim

1. Jako namowa

przemoc, presja, namowa, agitacja, indoktrynacja, lobbowanie, nakłanianie, namawianie, perswadowanie, perswazja, podpuszczenie, pokusa, przekonywanie, parcie, napór, nacisk

Przykład zastosowania - wpływ

Moi rodzice wywierają zbyt duży wpływ na moje decyzje. Nieustanne przekonywanie mnie do zmiany stylu życia sprawia, że czuję ciągłą presję z ich strony. 

antonimy: nieprzymusowość

2. Jako dochód

wpłata, dochód, przychód, zysk, przelew, zarobek, profity

Przykład zastosowania - wpływ

W minionym miesiącu zaobserwowaliśmy rekordowy wpływ ze sprzedaży produktów. Zysk pięciokrotnie przekroczył nasz średni dochód.

antonimy: wydatek

3. Jako duże znaczenie

ranga, miejsce, pozycja, rola, znaczenie, udział, władza, moc, siła, wartość, waga, wkład, ważność, istotność, doniosłość

Przykład zastosowania - wpływ

Mój tata ma duże wpływy w firmie, mimo że nie jest jej prezesem. Miał jednak swój udział w jej tworzeniu, a teraz jego głos ma znaczenie, gdy trzeba decydować o przyszłości spółki. 

antonimy: nieważność nieistotność bezwartościowość

4. Jako działanie czegoś na coś

Przykład zastosowania - wpływ

Jod ma wpływ na pracę tarczycy. Ta zaś wykazuje działanie na wiele narządów w organizmie. 

antonimy: nieingerowanie

5. Jako ingerowanie

mieszanie się, wtrącanie się, angażowanie się, ingerowanie, ingerencja

Przykład zastosowania - wpływ

Rozumiem, że lubisz mieć wpływ na to, co się dzieje wokół ciebie, ale ciągłe wtrącanie się w cudze sprawy jest po prostu niegrzeczne. 

antonimy: obojętność

6. Jako zmiana spowodowana w czymś

implikacja, następstwo, konsekwencja, rezultat, efekt, pokłosie, skutek, wynik, echo (książkowo)

Przykład zastosowania - wpływ

Wpływ nadmiernego spożywania alkoholu na organizm często jest widoczny dopiero po latach. Do jego najczęstszych następstw należy marskość wątroby. 

antonimy: przyczyna źródło

7. Jako sugestia

sugestia, podszept, odradzanie, doradzanie, sugerowanie, zachęcanie, zachęta, podpowiedź, porada, rada, wskazówka, inspiracja, inspirowanie

Przykład zastosowania - wpływ

Twój wpływ na moją decyzję o zmianie pracy jest nieoceniony. Dzięki twojej zachęcie i praktycznym radom wreszcie odważyłam się złożyć wypowiedzenie. 

antonimy: przymus

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: