skuteksynonim

echo (książkowo), efekt, implikacja (książkowo), konsekwencja, następstwo, owoc (potocznie), pokłosie, rezultat, wynik, plon, reperkusja
Przykład:

Bezsenność może być skutkiem stresu, który niesie za sobą wiele poważnych konsekwencji

antonimy: przyczyna powód pobudka

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: