powódsynonim

1. Jako przyczyna

przyczyna, motyw, podłoże, podstawa, korzenie, czynnik sprawczy, determinanta (książkowo), źródło, racja, sens, uzasadnienie, pobudka, uwarunkowania, bodziec, czynnik, generator, impuls, motywacja, motor napędowy, pretekst, siła sprawcza, stymulator, inspiracja, zachęta, geneza, pochodzenie, zaczyn, zalążek, zarzewie, okoliczność, kolebka, tło
Przykład:

Minister poda we wtorek oficjalny powód swojej dymisji. Zdaniem mediów przyczyną tej decyzji jest ujawnienie afery korupcyjnej z udziałem polityka. 

antonimy: skutek konsekwencja rezultat

2. Jako osoba wnosząca sprawę do sądu

oskarżyciel, strona, wnioskodawca, pozywający, zainteresowany, oponent, adwersarz
Przykład:

Powód wszczyna proces w momencie złożenia pozwu. Zgodnie z prawem pozywający może to zrobić listownie lub osobiście.  

antonimy: pozwany

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: