pochodzeniesynonim

1. Jako źródło, przyczyna

etymologia, korzenie, początek, pokrewieństwo, proweniencja, rodowód, źródło, przyczyna, geneza
Przykład:

Wiedziałem, że jest to wyraz obcego pochodzenia, ale nie znałem jego źródła.

2. Jako rodowód człowieka

rodowód, korzenie, przynależność, metryka, narodowość, genealogia, urodzenie, proweniencja
Przykład:

Z jakiegoś powodu ukrywał swoje pochodzenie. Ja też zresztą nie wiedziałem, gdzie tkwią jego korzenie.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: