zorganizowaćsynonim

1. Jako przeprowadzić jakieś działanie według planu

urządzić, zaaranżować, zrealizować, ukonstytuować, zaplanować, powołać do życia, przeprowadzić, przysposobić, rozmieścić, utworzyć, założyć, zawiązać, wykreować
Przykład:

Zorganizowałam wieczór panieński dla mojej przyjaciółki. Zaplanowałam wszystkie ważniejsze atrakcje. 

2. Jako zyskać coś, o co się zabiegało

pozyskać, uzyskać, skombinować (potocznie), załatwić (potocznie), zdobyć, wystarać się, zmontować (potocznie)
Przykład:

Zorganizowaliśmy zbiórkę charytatywną na rzecz dzieci z domu dziecka. Pozyskaliśmy najpierw wielu sponsorów. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: