społeczeństwo synonim

ludność, mieszkańcy, obywatele, ogół, populacja, społeczność, zbiorowość, naród, elektorat, cywilizacja, gawiedź, ludzie, ludzkość, rzesza, tłum, wspólnota

Przykład zastosowania - społeczeństwo

W Polsce można zaobserwować proces starzenia się społeczeństwa. Polega on na zwiększeniu udziału starszych osób w ogólnej liczbie ludności, a zmniejszeniu liczby urodzeń.

antonimy: jednostka człowiek

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

feliks
kontakty społeczne