celsynonim

1. Jako dążenie

dążenie, przeznaczenie, ambicja, zamiar, intencja, plan, postanowienie, zadanie, aspiracja, zamierzenie, zamysł, posłannictwo (podniośle), misja, temat, telos (specjalistycznie), fantazja, gwiazda przewodnia, idea, ideał, kierunek, koniec, kres, marzenie, mrzonka, ochota, osiągnięcie, potrzeba, pożądanie, priorytet, sens, sensowność, strategia, tęsknota, wzorzec, wzór, zakusy, założenie
Przykład:

Ale gdy za wszelką cenę chce się osiągnąć ten cel, jest się egoistą, rani się innych. W każdym razie tak się myśli. Dlatego, że inni muszą pogodzić się z tym, że ty nie jesteś taka, jaką oni chcieliby ciebie mieć. O to chodzi. Mam marzenie, mam wiele marzeń. I będę wystarczająco stuknięta, żeby je zrealizować. (Elisabeth Zöller: Dziennik bulimiczki)

antonimy: bezsens

2. Jako obiekt, do którego się celuje

tarcza, obiekt, znak, tarcza strzelnicza
Przykład:

Przy próbie strzału do celu z odległości 750 metrów nawet delikatny podmuch wiatru może sprawić, że nie uda się trafić w obiekt

3. Jakie miejsce, do którego się zmierza

punkt docelowy, miejsce przeznaczenia, punkt dojścia, destynacja
Przykład:

Celem naszej tegorocznej podróży jest Paryż. To jedna z najpopularniejszych destynacji na świecie. 

4. Jako przedmiot lub osoba będąca obiektem działań

Przykład:

Często bywał celem medialnej nagonki i obiektem drwin. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: