cel synonim

1. Jako dążenie

dążenie, przeznaczenie, ambicja, zamiar, intencja, plan, postanowienie, zadanie, aspiracja, zamierzenie, zamysł, posłannictwo (podniośle), misja, temat, telos (specjalistycznie), fantazja, gwiazda przewodnia, idea, ideał, kierunek, koniec, kres, marzenie, mrzonka, ochota, osiągnięcie, potrzeba, pożądanie, priorytet, sens, sensowność, strategia, tęsknota, wzorzec, wzór, zakusy, założenie

Przykład zastosowania - cel

Ale gdy za wszelką cenę chce się osiągnąć ten cel, jest się egoistą, rani się innych. W każdym razie tak się myśli. Dlatego, że inni muszą pogodzić się z tym, że ty nie jesteś taka, jaką oni chcieliby ciebie mieć. O to chodzi. Mam marzenie, mam wiele marzeń. I będę wystarczająco stuknięta, żeby je zrealizować. (Elisabeth Zöller: Dziennik bulimiczki)

antonimy: bezsens

2. Jako obiekt, do którego się celuje

tarcza, obiekt, znak, tarcza strzelnicza

Przykład zastosowania - cel

Przy próbie strzału do celu z odległości 750 metrów nawet delikatny podmuch wiatru może sprawić, że nie uda się trafić w obiekt

3. Jakie miejsce, do którego się zmierza

punkt docelowy, miejsce przeznaczenia, punkt dojścia, destynacja

Przykład zastosowania - cel

Celem naszej tegorocznej podróży jest Paryż. To jedna z najpopularniejszych destynacji na świecie. 

4. Jako przedmiot lub osoba będąca obiektem działań

Przykład zastosowania - cel

Często bywał celem medialnej nagonki i obiektem drwin. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Justyna
cel