kierunek synonim

1. W odniesieniu do działania

charakter, kurs, azymut, linia, tor, wektor

Przykład zastosowania - kierunek

Świat zmierza w złym kierunku. Jeśli w porę nie zmienimy kursu, grozi nam zagłada.

2. Jako dziedzina studiów w szkolnictwie wyższym

profil, specjalizacja

Przykład zastosowania - kierunek

Gdy tylko ukończyłem studia na kierunku politologia, boleśnie przekonałem się, jak małą popularnością cieszy się ta specjalizacja na rynku pracy. 

3. W odniesieniu do sztuki lub literatury

Przykład zastosowania - kierunek

Kubizm to kierunek w sztuce, który uważa się za jeden z głównych nurtów artystycznych XX wieku.

4. W odniesieniu do miejsca, do którego ktoś lub coś zmierza

strona

Przykład zastosowania - kierunek

Widziałam tę kobietę w samo południe – szła w kierunku kościoła. Wieczorem widziałam ją raz jeszcze – zmierzała z wielką walizką w stronę drogi.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: