klasztorny synonim

zakonny, mniszy, monastyczny

Przykład zastosowania - klasztorny

Matka oddała córkę do klasztoru, aby dziewczynka doświadczyła dyscypliny klasztornej. Wychowanie zakonne było surowe, ale ponoć dawało znakomite efekty. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: