w trakciesynonim

podczas, w ciągu, w toku, w czasie
Przykład:

Podczas mszy w katedrze jedna z zakonnic zemdlała. Stało się to w trakcie kazania. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: