wyróżnić synonim

1. Jako obdarzyć kogoś lub coś względami, nagrodzić

nagrodzić, uhonorować, podkreślić, zaznaczyć, zaakcentować, uwydatnić, uprzywilejować, poprzeć, faworyzować, hołubić, nobilitować, wypromować, awansować, obdarzyć względami

Przykład zastosowania - wyróżnić

Jury wyróżniło moją pracę konkursową. Poza mną nagrodziło jeszcze trzy osoby. 

antonimy: zdegradować zdyskryminować

2. Jako zaznaczyć różnicę

obliczyć, odgraniczyć, odgrodzić, odseparować, wyizolować, odróżnić, rozróżnić, wyznaczyć, wydzielić, wyodrębnić, wyszczególnić, wyłonić, określić, ująć, scharakteryzować, ustalić, sprecyzować, oznaczyć, wychwycić, wyłuskać

Przykład zastosowania - wyróżnić

Jeśli chcesz wyróżnić swoją firmę na rynku, powinieneś wyodrębnić w ofercie unikalne cechy usługi.

3. Jako wskazać coś w obrębie całości

podkreślić, zaznaczyć, wskazać, uwypuklić, uwydatnić, zaakcentować, położyć akcent, położyć nacisk, uwidocznić, nacechować, wysunąć na pierwszy plan, wytłuścić, wyeksponować

Przykład zastosowania - wyróżnić

Wyróżniam w książce najważniejsze treści, aby łatwiej je zapamiętać i wykonać notatki. W tym celu podkreślam całe zdania lub zaznaczam wybrane słowa kluczowe. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: