wyodrębnićsynonim

naświetlić, odgraniczyć, odgrodzić, odizolować, odseparować, podkreślić, wydzielić, wyróżnić, wyznaczyć
Przykład:

Wyodrębniłam rzeczowniki z tekstu i podkreśliłam je różowym markerem. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: