integracja synonim

konsolidacja, połączenie, zespolenie, zjednoczenie, związek, scalenie, złączenie, unia, splecenie, powiązanie, fuzja, koncentracja, komasacja, skomasowanie, zgromadzenie, zgrupowanie, skupienie, centralizacja, synteza

Przykład zastosowania - integracja

Euroentuzjaści są zwolennikami większej integracji Unii Europejskiej. Natomiast eurosceptycy krytykują ideę zjednoczenia Europy. 

antonimy: dezintegracja podział

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: