połączenie synonim

1. Jako czynność

jukstapozycja (specjalistycznie), kombinacja, kontaminacja, powiązanie, scalenie, skręcenie, splot, zespolenie, zestawienie, złączenie, fuzja, kompilacja, konsolidacja, integracja, unifikacja, zjednoczenie, zrost

Przykład zastosowania - połączenie

Może pani skorzystać z połączenia kilku zobowiązań w jeden kredyt. Jest to możliwe w ramach konsolidacji.

antonimy: podział

2. Jako element lub miejsce łączenia

łącze, ogniwo, spaw, spinka, spojenie, styk, złącze, złączka, łącznik, złączenie

Przykład zastosowania - połączenie

Istnieją różne systemy połączeń w instalacjach – niektóre złącza możemy umieszczać np. w ścianie.

3. W odniesieniu do telefonu

Przykład zastosowania - połączenie

Wciąż nie mogę nawiązać połączenia, a na te badania umawiają tylko przez telefon. Będę próbować do skutku.

4. Jako łączność między określonymi miejscami utrzymywana za pomocą publicznych środków lokomocji

komunikacja, dojazd, przesiadka, skomunikowanie, kurs, linia, relacja, trasa

Przykład zastosowania - połączenie

Zlikwidowano połączenie autobusowe między Gródkiem a Miętnem. Mieszkańcy obu wsi złożyli do właściciela linii pismo z prośbą o przywrócenie przynajmniej części kursów.

5. W odniesieniu do zjawisk, kolorów, przedmiotów

kompilacja, kompozycja, mariaż, mikst, mieszanina, synteza, mieszanka

Przykład zastosowania - połączenie

Połączenie złota z czernią wygląda bardzo ciekawie. Taki mariaż kolorów można spotkać w nowoczesnych wnętrzach.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: