połączeniesynonim

1. Jako czynność

jukstapozycja (specjalistycznie), kombinacja, kontaminacja, powiązanie, scalenie, skręcenie, splot, zespolenie, zestawienie, złączenie, fuzja, kompilacja, konsolidacja, integracja, unifikacja, zjednoczenie, zrost
Przykład:

Może pani skorzystać z połączenia kilku zobowiązań w jeden kredyt. Jest to możliwe w ramach konsolidacji.

antonimy: podział

2. Jako element lub miejsce łączenia

łącze, ogniwo, spaw, spinka, spojenie, styk, złącze, złączka, łącznik, złączenie
Przykład:

Istnieją różne systemy połączeń w instalacjach – niektóre złącza możemy umieszczać np. w ścianie.

3. W odniesieniu do telefonu

Przykład:

Wciąż nie mogę nawiązać połączenia, a na te badania umawiają tylko przez telefon. Będę próbować do skutku.

4. Jako łączność między określonymi miejscami utrzymywana za pomocą publicznych środków lokomocji

komunikacja, dojazd, przesiadka, skomunikowanie, kurs, linia, relacja, trasa
Przykład:

Zlikwidowano połączenie autobusowe między Gródkiem a Miętnem. Mieszkańcy obu wsi złożyli do właściciela linii pismo z prośbą o przywrócenie przynajmniej części kursów.

5. W odniesieniu do zjawisk, kolorów, przedmiotów

kompilacja, kompozycja, mariaż, mikst, mieszanina, synteza, mieszanka
Przykład:

Połączenie złota z czernią wygląda bardzo ciekawie. Taki mariaż kolorów można spotkać w nowoczesnych wnętrzach.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: