komunikacja synonim

1. W odniesieniu do ludzi

łączność, porozumiewanie się, mowa ciała, przekazywanie informacji, wymiana doświadczeń, wymiana informacji, wymiana ukłonów

Przykład zastosowania - komunikacja

Telefony stały się głównym narzędziem komunikacji międzyludzkiej. Za ich pomocą porozumiewamy się i wymieniamy informacjami.

2. W odniesieniu do przemieszczania się

transport, lokomocja, przejście, przewóz, ruch, środki lokomocji, środki transportu

Przykład zastosowania - komunikacja

Atak zimy sparaliżował komunikację w Polsce. Z powodu złej pogody ruch na wielu drogach jest utrudniony.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: