sedno synonim

idea, istota, sens, treść, synteza, esencja, istota rzeczy, clou (książkowo), jądro, kościec, kwintesencja, meritum, rdzeń

Przykład zastosowania - sedno

Przejdźmy do sedna. Istotą problemu jest brak pieniędzy na tę inwestycję. 

antonimy: dygresja glosa marginalia peryferie margines niuans

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: