istota synonim

1. Jako to, co jest w czymś zasadnicze

clou, esencja, funkcja, kwintesencja, meritum, natura, podstawa, przedmiot, przesłanie, rola, rzecz, sedno, sens, sprawa, treść, trzon, wydźwięk, rdzeń, ekstrakt, myśl przewodnia, jądro

Przykład zastosowania - istota

Istotą sporu terytorialnego jest kwestionowanie prawa danego państwa do zajmowania określonego terytorium. Natomiast sedno sporu granicznego stanowi odmienna interpretacja postanowień dotyczących przebiegu linii granicznej.  

antonimy: dygresja margines

2. Jako stworzenie

biont, forma życia, istota żywa, jaźń, jednostka, organizm, organizm żywy, osoba, osobowość, postać, twór, stworzenie, zwierzę, człowiek, byt, istnienie, indywiduum, osobnik

Przykład zastosowania - istota

Pies nie jest zabawką, ale żywą istotą i, jak każde stworzenie, zasługuje na naszą troskę i szacunek. 

antonimy: przedmiot

3. Jako masa

substancja, szpik kostny, treść

4. Jako osobowość

charakter, usposobienie, natura, oblicze, temperament, mentalność, cechy , psyche, osobowość, psychika

Przykład zastosowania - istota

Medytacja polega na zajrzeniu w głąb swojej istoty i lepszym poznaniu swojej prawdziwej natury. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: