wydźwięk synonim

Przykład zastosowania - wydźwięk

Wiersz miał zdecydowanie negatywny wydźwięk. Przesłanie było bardzo rasistowskie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

patryk
rezonans