wydźwięksynonim

Przykład:

Wiersz miał zdecydowanie negatywny wydźwięk. Przesłanie było bardzo rasistowskie. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: