funkcja synonim

1. Jako rola

Przykład zastosowania - funkcja

Rodzina pełni funkcje: opiekuńczą, kształcącą i emocjonalną. Jej rolą jest także rozbudzanie zainteresowań i zachęcanie do samodoskonalenia się. 

2. Jako zadanie do wykonania

dystynkcja (książkowo), praca, powinność, godność, urząd, posada, tytuł, stołek (potocznie), obowiązki, stanowisko, angaż, zadanie, fotel, czynność

Przykład zastosowania - funkcja

Bolesław Bierut w latach 1947-1952 pełnił funkcję Prezydenta RP. Później przejął obowiązki Prezesa Rady Ministrów. 

3. Jako pojęcie matematyczne

odwzorowanie, zależność, graf, przyporządkowanie

Przykład zastosowania - funkcja

Funkcja f: X -> Y to przyporządkowanie, które elementom ze zbioru X przyporządkowuje jeden element ze zbioru Y.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: