zadanie synonim

1. Jako to, co trzeba wykonać

misja, cel, polecenie, funkcja, posłannictwo, zlecenie, obowiązek, zobowiązanie, sprawa, poruczenie, powinność, rola

Przykład zastosowania - zadanie

Podpisałem nową umowę z szerszym zakresem zadań. Od teraz do moich obowiązków należy również kierowanie zespołem. 

antonimy: rozrywka hobby

2. Jako zagadnienie do opracowania

ćwiczenie, zadana praca, lekcje, praca domowa, pytanie, zagadnienie, temat, problem, kwestia, przedmiot, rzecz

Przykład zastosowania - zadanie

Test składa się z 40 zadań zamkniętych i 10 pytań otwartych. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: