rzeczsynonim

1. Jako coś materialnego

byt, obiekt, przedmiot, dzieło, egzemplarz, eksponat, grat (potocznie), klamot (potocznie), rekwizyt, ruchomość, rupieć (potocznie)
Przykład:

Skąd masz te wszystkie rzeczy? W telewizji pokazywali podobnie wyglądające przedmioty – ich właściciel mówił, że zostały skradzione.

antonimy: organizm stworzenie

2. Jako dziedzina czegoś

Przykład:

Rzeczą językoznawstwa jest badanie języka. W zakres literaturoznawstwa wchodzi natomiast analiza utworów literackich oraz rekontrukcja procesów historycznoliterackich. 

3. Jako coś bliżej nieokreślonego, np. zjawisko

kwestia, problem, punkt, pytanie, sprawa, temat, treść, zadanie, zagadnienie, stan, zdarzenie, zrobienie, wykonanie, postępek, czyn, fakt, zjawisko, wydarzenie, epizod, historia, incydent, materia, okoliczność, wypadek, zajście
Przykład:

Nie powinnaś się przejmować takimi rzeczami jak wygląd. Każdemu podoba się coś innego, to przecież kwestia gustu.

4. Jako zadanie

Przykład:

Rzeczą obywateli jest działać zgodnie z prawem, moim obowiązkiem zaś - jako policjanta - ścigać tych, którzy to prawo łamią. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: