organizmsynonim

1. Jako całość złożona z wielu współpracujących ze sobą elementów

system, twór, układ, ustrój
Przykład:

Odporność organizmu jest osłabiana przez sytuacje stresowe, które negatywnie wpływają na układ nerwowy. 

2. Jako ustrój cielesny człowieka

Przykład:

Ciało jest zbudowane z komórek, a komórka to podstawowy element budujący każdy żywy organizm

3. Jako twór biologiczny, którego poszczególne części i struktury tworzą zharmonizowaną pod względem funkcjonalnym całość, wykazującą wszelkie cechy życia

biont (specjalistycznie), forma życia, istota, stworzenie
Przykład:

Każda istota roślinna lub zwierzęca, która wykazuje oznaki życia, jest organizmem żywym.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

rafal7
byt, jednostka, śmiertelnik