system synonim

1. 1. Jako układ elementów

architektura, organizm, plan, porządek, proces, program, rozkład, rozłożenie, rozmieszczenie, rozstawienie, struktura, systematyzacja, szyk, układ, ułożenie, uporządkowanie, ustawienie, zorganizowanie, schemat, organizacja, rozstaw, rozplanowanie, formacja, konfiguracja, uszeregowanie, konstelacja

Przykład zastosowania - system

Rośliny wykształciły własny system nerwowy, który jest zbliżony do zwierzęcego układu nerwowego.   

antonimy: chaos bałagan nieporządek

2. 2. Jako sposób

sposób, metoda, styl, tryb, technika, strategia, taktyka, metodyka, mechanizm, procedura, praktyka, tok postępowania

Przykład zastosowania - system

W podstawowym systemie czasu pracy osoba zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie za przepracowane godziny. Natomiast metoda zadaniowa polega na rozliczaniu się za wykonany projekt, zadanie. 

antonimy: bezsystemowość

3. 3. Jako forma ustroju

ustrój, reżim, forma rządów

Przykład zastosowania - system

W 1921 r. Polacy opowiedzieli się za wprowadzeniem w Polsce ustroju demokratycznego. W tamtym czasie jawił im się on jako system idealny i możliwie odległy od reżimów autorytarnych. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: