procedurasynonim

algorytm, droga, operacja, plan, postępowanie, proces, tryb, sposób, metoda, system, metodyka, technika
Przykład:

Procedura adopcyjna jest bardzo złożonym i długim procesem. Wszystko dlatego, że postępowanie polega na sprawdzeniu potencjalnych rodziców, a potem wdrożeniu ich w nowe role. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: