wokabularzsynonim

słownik, leksykon, tezaurus, glosariusz, słowniczek
Przykład:

Leksykografia jest nauką o metodach opracowywania słowników. Jestem polonistą, więc badanie zawartości wokabularzy znajduje się w centrum moich zainteresowań. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: