interdyscyplinarnysynonim

wielodyscyplinowy, różnorodny, międzydziedzinowy
Przykład:

Interdyscyplinarne badania naukowe obejmują różnorodne dziedziny wiedzy, na przykład kognitywistyka zajmuje się analizą mózgu i zmysłów na podstawie wiadomości z informatyki, psychologii, neurobiologii, lingwistyki. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: