słownik synonim

1. Jako publikacja

leksykon, wokabularz (specjalistycznie), glosariusz, encyklopedia, glosarium, dykcjonarz

Przykład zastosowania - słownik

Słowniki przydają się nie tylko podczas nauki, ale także w codziennej komunikacji m.in. do uporządkowania firmowej terminologii. W tym przypadku sprawdza się glosariusz.

2. Jako zasób słów

leksyka, słownictwo, zasób wyrazów

Przykład zastosowania - słownik

Twój słownik jest bardzo ubogi. Jeśli nie poszerzysz słownictwa, nigdy nie napiszesz dobrego wypracowania.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: