ograniczeniesynonim

1. Jako norma krępująca swobodę działania

bariera, granica, kres, limit, próg, przeszkoda, pułap, restrykcja, warunek, zakres, zasięg, zastrzeżenie, zmniejszenie znaczenia, obostrzenie, obwarowanie, sankcja, brak swobody, zniewolenie, blokada, czerwone światło, hamulec, gorset, przeciwwskazanie, zawada, skrępowanie, jarzmo, obciążenie, uciążliwość, szlaban, zakaz
Przykład:

Rząd wprowadził ograniczenie w ruchu ciężarówek. Zgodnie z nowymi obostrzeniami pojazdy te nie będą mogły poruszać się autostradami w dni wolne od pracy.  

antonimy: wolność swoboda

2. Jako brak horyzontów myślowych

bezmyślność, głupota, tępota, ciemnota, ignorancja, krótkowzroczność, niewiedza, brak inteligencji, ciasnota (umysłu), nieokrzesanie, prostactwo, prymitywizm
Przykład:

Ich ciemność, głupota i ograniczenie są doprawdy irytujące. (Stanisław Mrożek: Jak zostałem filmowcem, 1975)

antonimy: szerokie horyzonty inteligencja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: