ograniczenie synonim

1. Jako norma krępująca swobodę działania

bariera, granica, kres, limit, próg, przeszkoda, pułap, restrykcja, warunek, zakres, zasięg, zastrzeżenie, zmniejszenie znaczenia, obostrzenie, obwarowanie, sankcja, brak swobody, zniewolenie, blokada, czerwone światło, hamulec, gorset, przeciwwskazanie, zawada, skrępowanie, jarzmo, obciążenie, uciążliwość, szlaban, zakaz

Przykład zastosowania - ograniczenie

Rząd wprowadził ograniczenie w ruchu ciężarówek. Zgodnie z nowymi obostrzeniami pojazdy te nie będą mogły poruszać się autostradami w dni wolne od pracy.  

antonimy: wolność swoboda

2. Jako brak horyzontów myślowych

bezmyślność, głupota, tępota, ciemnota, ignorancja, krótkowzroczność, niewiedza, brak inteligencji, ciasnota (umysłu), nieokrzesanie, prostactwo, prymitywizm

Przykład zastosowania - ograniczenie

Ich ciemność, głupota i ograniczenie są doprawdy irytujące. (Stanisław Mrożek: Jak zostałem filmowcem, 1975)

antonimy: szerokie horyzonty inteligencja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: