obostrzeniesynonim

zakaz, procedura, bariera, restrykcja, ograniczenie, norma, przepis, limit
Przykład:

Rząd nałożył obostrzenia w związku ze zbliżającą się kolejną falą pandemii. Wprowadzono limit osób mogących przebywać w bibliotekach, dyskotekach, kościołach i innych miejscach publicznych. 

antonimy: rozluźnienie pozwolenie nakaz

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: