restrykcja synonim

ograniczenie, warunek, zastrzeżenie, zakaz, obostrzenie, utrudnienie, przeszkoda, sankcja

Przykład zastosowania - restrykcja

W związku z pandemią wprowadzono nowe restrykcje dotyczące zgromadzeń w miejscach publicznych. Obostrzenia są związane między innymi z organizacją wesel. 

antonimy: ułatwienie udogodnienie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: