wykazaćsynonim

1. Jako przedstawienie czegoś

obnażyć, odsłonić, wyświetlić, pokazać, ujawnić, unaocznić, uprzytomnić, uświadomić, uwidocznić, uzmysłowić, zdradzić, naświetlić, objaśnić, przedłożyć, udokumentować, wyłuszczyć
Przykład:

Bogusław Bagsik wstrząsnął rynkiem malarstwa, ale też obnażył jego słabość, wykazał, jak bardzo jest płytki (Piotr Sarzyński: Przewodnik po rynku malarstwa, 1999).

2. Jako przedstawienie czegoś w sposób przekonujący

dowieść, udowodnić, uzasadnić, potwierdzić, wykryć
Przykład:

Śledztwo wykazało duże nieprawidłowości. Funkcjonariusze dowiedli, że pracownicy firmy dopuścili się nadużyć finansowych.

3. Jako uzewnętrznienie czegoś

zamanifestować, zademonstrować, uzewnętrznić, dać znać po sobie, okazać, pokazać, przejawić, unaocznić, uzmysłowić, wyjawić
Przykład:

Uczeń wykazuje zainteresowanie na lekcjach. Ponadto przejawia zdolności artystyczne, które należy rozwijać.

antonimy: ukryć

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: