efekt synonim

1. Jako rezultat

wynik, następstwo, implikacja (książkowo), pokłosie, skutek, konsekwencja, owoc, echo (książkowo), rezultat, osiągnięcie, plon, płód, zysk, dokonanie, wypadkowa

Przykład zastosowania - efekt

Na początku prowadzenia biznesu nie należy się zrażać brakiem efektów. Rezultaty działań często są bowiem widoczne dopiero po czasie. 

antonimy: powód przyczyna

2. Jako wrażenie

Przykład zastosowania - efekt

Pokaz laserowy wywołał niesamowity efekt. Na uczestnikach wydarzenia największe wrażenie zrobiło kunsztowne połączenie światła i dźwięku.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: