wskazać synonim

1. Jako zwrócić na coś uwagę

Przykład zastosowania - wskazać

Wskazałam błędy w twoim artykule nie po to, aby cię krytykować. Chciałam tylko zwrócić twoją uwagę na niedociągnięcia, które wymagają dopracowania. 

2. Jako dać wskazówki, poinformować

określić, sformułować, podać do wiadomości, skonkretyzować, sprecyzować, ujawnić, ująć, ustalić, uściślić, wychwycić, wymienić, podać, oszacować, ujednoznacznić, uszczegółowić, wytyczyć, zakreślić, wyeksponować, wypunktować, wyróżnić, zaakcentować, zaznaczyć, zidentyfikować, zdefiniować, przedstawić, przybliżyć, wyznać, odsłonić, ukazać, wyjaśnić, wytłumaczyć, wysunąć na pierwszy plan, unaocznić, uświadomić, uwydatnić, uwypuklić, podkreślić

Przykład zastosowania - wskazać

Wskaż przyczyny wielkich odkryć geograficznych. Podaj przynajmniej 3 powody. 

3. Jako być świadectwem zaistnienia czegoś

dać do zrozumienia, zaimplikować, pociągnąć za sobą, zasugerować

Przykład zastosowania - wskazać

Jego podkrążone oczy wskazują na to, że nie przespał nocy, i sugerują, że ma dużo zmartwień. 

4. Jako wyznaczyć lub polecić kogoś

wyróżnić, wyznaczyć, wyłonić, wybrać, dobrać, upatrzyć, wyselekcjonować, wyszukać, wytypować, mianować, nominować, zarekomendować, polecić

Przykład zastosowania - wskazać

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wskazać swojego faworyta do wygranej w całym turnieju i wytypować zwycięzców poszczególnych etapów rozgrywek. 

5. Jako pokazać coś

pokazać

Przykład zastosowania - wskazać

Termometr wskazuje dziś 45 stopni powyżej zera. Tego lata nie pokazywał jeszcze tak wysokiej temperatury.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: